pražįsti

pražįsti
pražį́sti tr. 1. NdŽ kurį laiką maitintis žindant. 2. K, Rtr, žindant prakiurdyti: ^ Šuva dantų nepražį̃s Pnd. \ žįsti; apžįsti; atžįsti; dažįsti; įžįsti; išžįsti; nužįsti; pažįsti; peržįsti; pražįsti; prižįsti; sužįsti; užžįsti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • prazisti — prazìsti intr. NdŽ pradėti šėlti. zizti; įzizti; pazizti; prazisti; suzizti; užzizti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apžįsti — tr. K, JI104, Rtr, Š; S.Dauk, LVI138 1. apčiulpti: Lokys atdarė duris, aždušino bobą, mėsą apžìndo, kaulelius sukrov[ė] po slenksčiu (ps.) Lz. | refl. tr.: Apsižįsti pirštus sau Db. 2. refl. N per daug žindant susirgti: Neduo[k] teliuku valiau,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atžįsti — K, Š; D.Pošk, M 1. tr. pajėgti išžįsti, čiulpti pieną: Tam paršuku yra ir cica, ale tik neatžìnda anas jos Pls. 2. refl. [i]baigti žįsti, nustoti maitintis motinos pienu: Veršis atsižìndo, dar pabuvo savaitę i išleidom i lauką pavasarį Sd. Mūso …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • dažįsti — ×dažįsti (hibr.) intr.; D.Pošk pakankamai žįsti. žįsti; apžįsti; atžįsti; dažįsti; įžįsti; išžįsti; nužįsti; pažįsti; peržįsti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išžįsti — K, NdŽ; Q60, SD1203, SD420, R46, MŽ62, S.Dauk, N, M 1. tr. R, MŽ, L, DŽ1, Grž, Pl, Rdn, Erž, Rs, Plv, Dv, GrvT36, Ds žindant iščiulpti (kieno pieną): Visą pieną veršis išžìndo J. Menkas veršis karvės neišžį̃s Pns. Pieno nėra – veršis išžìndo… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nužįsti — tr. K, Š, KŽ; S.Dauk 1. N žindant kiek iščiulpti: Nužìnda teliukas, tada karvei lengviau pasdaro Kč. Nužį̃s, nulaidys [tik apsiveršiavusios karvės pieną], tai bus gardesnis Db. | refl. KŽ. 2. žindant nučiulpti, sužaloti: Vaikas motinai papą… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pazizti — pazìzti intr. 1. panorėti, užsigeisti: Ans pazìzo ant motriškos, t. y. įskuito J. Stasikė visai pazìzo, tik glaudžias, tik glaudžias Rs. 2. NdŽ imti kiek šėlti. zizti; įzizti; pazizti; prazisti; suzizti; užzizti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pažįsti — 1. intr. R, MŽ, S.Dauk, Rtr, NdŽ, Asv, Slk pasisotinti žindant: Vaikas kap pažinda, tai vė miegti Pns. Veršiukas jau pažìndo DŽ1. Tie paršiukai pažìnda pažìnda, tai vėl reikia sugaudyt, vėl ton duonkepėn sukelt Kp. Du teliukai: vieną pagirdėm …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • peržįsti — intr.; S.Dauk pernelyg daug prižįsti pieno. | refl.: Vakar jis (ėriukas) turbūt parsižindo – šiandie ne toks raškažnas, nelaksto po lauką Jrb. žįsti; apžįsti; atžįsti; dažįsti; įžįsti; išžįsti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prakrimsti — prakrim̃sti, pràkremta, prakrim̃to tr. 1. K prakąsti, pragraužti: Karvė suuodė javą, ir, prakrimtusi maišą, ėdė, kiek tik norėjo V.Krėv. Va, kokia arklio skylė sermėgoj prakrimstà Ds. | refl. tr. K. 2. prk. kurį laiką pražįsti: Apžios vaikas… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”